Author Archives: agimenezser

Planificació i gestió del projecte

0213M’agradaria destacar que a la PAC3 la coordinadora ha fet una gran tasca i seguint la planificació hem acabat la feina de forma molt satisfactòria. És veritat que a vegades hem anat una mica atropellats de temps, però m’agradaria destacar que malgrat les situacions personals que han impedit a una membre del grup seguir la feina de forma normal ens en n’hem sortit molt bé entre tots.

A la segona PAC ja vam planificar l’esquelet del projecte de la forma que ens va semblar més correcta, la gestió del projecte ha sigut bona ja que ens hem posat dates per anar desenvolupant els temes que ja teníem esquematitzats i això ens ha permès acabar la feina la data proposada pel consultor, després d’haver-nos donat a tots els alumnes una setmana més.

La gestió del projecte l’ha realitzada la coordinadora d’una forma molt eficient i en tot moment sabia què s’havia de fer i com s’havia de fer, aquest fet contrasta amb la segona PAC la qual després de la desaparició d’una membre del grup vam organitzar d’una forma més anàrquica i ens va portar a acabar-la fora de plaç.

Ara ens queda presentar i defensar el nostre projecte i finalitzar el diari de treball en aquest blog.

Anuncis

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Comunicació a la xarxa

7158670888_03cf223cfd_mLa comunicació a la xarxa ha sigut molt més fluïda que a les PAC anteriors, per primer cop hem respectat els acords inicials i teníem les respostes en el temps que ens vam marcar als acords inicials.

Com és l’última entrada de comunicació a la xarxa m’agradaria destacar que al llarg d’aquest curs hem après a respectar els companys i a no tenir-los pendents d’una resposta massa temps, encara que ens ha resultat difícil treballar de manera asincrònica però tinc la impressió que ens n’hem sortit força bé.

Per a futures assignatures crec que ens enduem a la motxilla un grapat d’actituds a tenir en compte: cal ser constant, no deixar la feina per un altre dia, tenir present que treballem amb més gent i que esperen la nostra col·laboració, respectar els acords presos entre tots…

Ara ja hem acabat de redactar el wiki i encara que ho hem fet d’una manera molt lenta estic molt satisfet del resultat final. No se ben bé per què, però la realitat és que som molt més eficients quan treballem contrarellotge, em sembla que la pressió de l’últim moment ens porta a treure el màxim de nosaltres mateixos…

M’agradaria destacar que la comunicació a la xarxa ha estat imprescindible per realitzar aquest treball, ara només ens queda acabar de parlar quatre coses i n’estic segur que aconseguirem acabar l’assignatura de forma satisfactòria.

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Informació

Amb l’anterior PAC vam triar les cerques que havíem d’utilitzar de les que vam compartir al Zotero, aquestes cerques de moment ens han sigut útils per anar confeccionant els apartats que hem realitzat fins al moment. Trobo que les pàgines que més llum ens aporten són les de la enciclopèdia, la de lletrA i la de l’xtec.anunciese

Sincerament: em fa patir l’apartat de les literatures europees, perquè a mida que vaig mirant pàgines i treballant els materials estic veient que la informació que tenim és ben poca, però em sembla que serà suficient, a veure quan estem concloent el tema si no ens cal buscar algun material més de suport…

Tota la informació m’ha semblat l’adequada i la més coherent pel tema que hem triat encara que hi trobo a faltar algun material més dens, que es fiqui de ple en la temàtica que toquem i amb la perspectiva que la tractem, amb això vull dir que hem trobat materials que tracten cada apartat d’aquells que hem decidit treballar, però no tenim cap material que toqui tota la nostra feina de forma transversal.

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació projecte

Treball en equip

Quan vam començar la PAC estàvem una mica perduts, havíem de fer la planificació, un blog, un wiki, un grup del zotero per compartir les cerques… Això ens va costar assimilar-ho, semblava molta informació nova i de cop. Primer de tot vam definir cadascun quins són els nostres punts forts i els febles això va ajudar a organitzar la feina.

El treball en equip ha sigut fonamental per realitzar aquesta PAC, però ens ha passat una mica de tot:

– Hem patit una manca de coordinació vinculada a la desaparició d’un membre del grup.

– Els primers dies de la PAC, i en altres ocasions, hem mostrat una certa procrastinació envers algunes activitats que havíem de fer.

– Hem treballat en xarxa i des de la primera activitat teníem marcats uns acords per treballar però hi ha hagut vegades que el mecanisme per donar un simple vistiplau a alguna activitat col·lectiva ha trigat dies i això ha provocat també l’endarreriment del treball.

Tot això sumat ens ha portat a entregar la PAC fora de termini gràcies a la pròrroga que ens ha concedit el tutor.

Ara ens caldrà treballar cada dia una estoneta per tal que aquests contratemps no ens tornin a succeir. Espero que tots nosaltres hàgim après que és molt important respectar els acords, col·laborar amb els companys i comprometre’ns a dur la feina a bon port.

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Actitud digital cívica

Un treball digital en grup amb una comunicació asincrònica comporta una sèrie de compromisos dels membres del grup. Cal escoltar els plantejaments dels altres i ens hem de mostrar receptius a l’hora de rebre propostes dels altres companys, també hem de proposar les nostres idees que creiem que aportin coses a la tasca del grup.

La comunicació ha de ser fluïda, respectuosa i cordial i cal tenir presents els compromisos presos en els acords fets entre tots. Per comunicar-nos vam començar utilitzant el correu personal de la UOC, ara utilitzem sobretot l’àrea de debat de l’espai del grup i les persones que coincideixen en el temps un xat extern.

Hem de ser constants, i sóc el primer en reconèixer que no ho he estat el suficient, i a més a més he de lloar les membres del grup que quan han tingut un inconvenient per connectar-se ho han avisat amb prou temps.

Un altre punt a tenir en compte és el de llegir-nos la feina feta per la resta dels companys i si veiem qualsevol cosa que no hi estem d’acord dir-ho i fer la nostra proposta de canvi. Cal que cooperem entre tots per portar la feina a bon port.

Dins l’actitud digital cívica m’agradaria destacar que haurem de citar totes les fonts que trobem a la xarxa i ens facin servei quan fem el projecte perquè si no les citéssim estaríem fent un plagi de l’autor, i ens apoderaríem il·legítimament de les seves paraules.

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació grup

Tecnologia digital

A poc a poc ens anem endinsant en l’aprenentatge de tecnologia digital que per nosaltres era desconeguda. Estem treballant amb eines que alguns de nosaltres no havien utilitzat mai abans, això a vegades provoca un atabalament innecessari per fer alguna cosa que quan l’aprens resulta que era ben fàcil.

Les eines que estem aprenent a utilitzar són el Zotero (eina molt útil per compartir bibliografia), el blog que algun membre ja coneixia i d’altres no hi havíem treballat mai i el processador de textos amb el qual hi estàvem una mica més familiaritzats. Ara començarem a treballar amb una eina desconeguda, com a mínim per mi: el wiki.

Ara encara ens queden uns quants entrebancs per superar el treball que ens proposa el consultor per les PAC restants, hem d’aprendre a fer servir correctament les eines digitals que la UOC considera que tots els alumnes hem de saber utilitzar per no tenir ensurts quan vulguem fer una assignatura i creguin que aquestes coses ja les hem aprés.

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació grup