Tag Archives: planificació

Planificació i gestió del projecte

0213M’agradaria destacar que a la PAC3 la coordinadora ha fet una gran tasca i seguint la planificació hem acabat la feina de forma molt satisfactòria. És veritat que a vegades hem anat una mica atropellats de temps, però m’agradaria destacar que malgrat les situacions personals que han impedit a una membre del grup seguir la feina de forma normal ens en n’hem sortit molt bé entre tots.

A la segona PAC ja vam planificar l’esquelet del projecte de la forma que ens va semblar més correcta, la gestió del projecte ha sigut bona ja que ens hem posat dates per anar desenvolupant els temes que ja teníem esquematitzats i això ens ha permès acabar la feina la data proposada pel consultor, després d’haver-nos donat a tots els alumnes una setmana més.

La gestió del projecte l’ha realitzada la coordinadora d’una forma molt eficient i en tot moment sabia què s’havia de fer i com s’havia de fer, aquest fet contrasta amb la segona PAC la qual després de la desaparició d’una membre del grup vam organitzar d’una forma més anàrquica i ens va portar a acabar-la fora de plaç.

Ara ens queda presentar i defensar el nostre projecte i finalitzar el diari de treball en aquest blog.

Anuncis

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Propostes de millora

A punt d’acabar la redacció del nostre projecte, ens proposem tornar a analitzar si hem complert amb els aspectes que ens vam proposar de millorar en l’anterior fase així com reflexionar si ha aparegut algun punt més que caldria modificar durant les últimes setmanes del semestre.

Hem millorat la fluïdesa en la nostra comunicació i hem complert el propòsit de mirar els missatges del grup de treball un cop al dia com a mínim i contestar en un màxim de 2 dies. Però quan s’acosta la data d’entrega de la PAC, potser hauríem d’intensificar l’esforç i contestar, si fós possible, cada dia. Si no hi ha un consens d’actuació per totes les parts, el fluxe de treball es desequilibra molt.

− En aquesta fase no hem pogut complir amb el propòsit de finalitzar el treball uns dies abans de la data d’entrega. Per motius personals d’importància, el repartiment de les tasques de grup no ha pogut seguir la planificació pre-establerta i això ha fet que triguem més en redactar de forma col·laborativa, en discutir propostes, en prendre decisions i en tancar apartats del treball.

− Comunicar i compartir dubtes, problemes i/o dificultats. Considerem que aquest punt l’hem complert totalment. Tots els membres del grup, en tot moment, hem estat assabentats del punt en què es trobava l’altre a nivell personal i la seva repercusió en la feina. Dubtes, problemes i dificultats s’han expressat a través de l’espai de treball amb molta més transparència i claredat que en les dues fases anteriors.

− Hem incorporat el ‘vistiplau‘ com una de les eines efectives per a avançar en el treball però no ha estat del tot suficient. En el cas concret de la wiki, el fet de ser una feina col·laborativa, ha ralentitzat moltíssim el procés. De nou, l’asincronia i els diferents ritmes de treball han estat força difícils d’equilibrar.

Deixa un comentari

Filed under Correcció i millora

Planificació i gestió del projecte

planificació3Amb la PAC3 pràcticament enllestida em  reafirmo en aquestes paraules: “sense una bona planificació no pot haver un bon projecte”. Després de que el nostre grup definitivament sigui de tres membres,  i que un d’ells hagi passat per una situació familiar delicada i no hagi pogut donar tot allò que  el grup necessita, la feina ha tirat endavant. Faig aquesta puntualització per a dir que, el fet de tenir una bona planificació ens ha ajudat molt, però sobretot, al nostre grup l’ha empentat l’energia de la coordinadora d’aquesta PAC, la qual ha fet una feina impecable. Ha fet un seguiment diari de la planificació, i ens ha facilitat la feina feta i pendent de fer en tot moment.

La fusió de la bona planificació, la bona gestió del projecte i la bona coordinació, ens durà a realitzar un bon projecte.

Per acabar vull agrair a la Txell que hagi “tirat del carro” en tot moment, i que hagi sabut portar d’una manera tan respectuosa la coordinació d’aquesta PAC, tasca que no ha estat gens fàcil.

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació grup

Propostes de millora

Ens trobem a les acaballes de la segona PAC i arriba el moment de reflexionar sobre els aspectes que hem de millorar en el procés de treball com a grup.

Complir els acords inicials. Hem comprovat com n’és de difícil avançar si una part del grup fa coses per tirar endavant i l’altra part del grup triga molts dies a contestar. Ens proposem mirar els missatges del grup de treball un cop al dia com a mínim i, encara que sigui, contestar en un màxim de 2 dies. Tots vam assumir aquests compromisos als acords inicials. És qüestió de respectar-los d’una forma més seriosa.

Fer la feina abans de finalitzar el termini d’entrega marcat a la planificació. Així no haurem de córrer a última hora ni caldrà demanar una pròrroga al tutor.

− Comunicar i compartir dubtes, problemes i/o dificultats. Quan algun membre del grup tingui un dubte, problema o dificultat, cal que el comparteixi el més aviat possible amb la resta de companys. Així entre tots intentarem buscar una solució. En cas que no els sabem resoldre, ho comunicarem al fòrum general de l’aula o al tutor.

Analitzar bé les propostes i opinions dels companys i aportar-ne de pròpies. De vegades només cal donar el vistiplau a alguna cosa per tal que tiri endavant. Si no ens manifestem, endarrerim la feina dels companys i, per extensió, el treball grupal.

Deixa un comentari

Filed under Correcció i millora

Planificació i gestió del projecte

Després d’aquestes primeres setmanes treballant en la planificació del projecte, entenc perfectament el valor d’aquesta fase. Com aquell qui diu, acabem de penjar una estupenda graella el màxim de completa possible i, minuts més tard, ja em passa pel cap que molt probablement hi haurem d’anar fent actualitzacions sobre la marxa.

planiQuè bonic que és tot sobre el paper, ben compaginat, amb les seves negretes, cursives, marges, colors… I com costa seguir-ho fil per randa! Potser si els membres del grup ens poguéssim tancar en una casa de tipus reality show sense fer res més que dedicar-nos a complir punt per punt el calendari de tasques, la cosa seria diferent. Però som persones amb vida més enllà del terreny acadèmic i la conciliació de vegades és més complicada del què sembla al paper. Des d’aquí, una reverència a les mares pencaires. Elles sí que en saben de conciliacions!

Aprofito aquestes línies per animar els meus companys a continuar amb il·lusió -encara que soni a discurs electoral-. I, sobretot, els vull agrair el seu ajut i la seva comprensió pel què fa a les circumstàncies personals de tots plegats. Noi i noies, l’agulla està prou ben enfilada. Ara toca dur a terme tot allò del què hem deixat constància per escrit. Ja falta menys!!!

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Planificació

Planificació: acció de formar el pla o projecte (d’una activitat o d’un conjunt d’activitats).

Tan senzill que ens ho defineix el DIEC i tan complex que resulta posar-ho en pràctica. Per sort, i després de força revisions, hem enllestit el nostre pla de treball. Ara, la fita és respectar-lo el màxim possible i adaptar-nos a les possibles modificacions que l’evolució del nostre projecte ens pugui marcar.

Pots consultar la planificació del Grup @Avenç a través d’aquest document.

Hem planificat el nostre treball en equip en funció dels objectius competencials que el Pla de Docència de l’assignatura defineix per assolir. Un cop organitzades les tasques per realitzar al llarg de les diferents PACs, hem optat per la figura rotativa del coordinador. Alhora, hem repartit les diferents tasques prenent com a referència les habilitats i coneixements dels membres del grup. Aprofitant les competències individuals, podem fer créixer el nostre projecte en comú i aprendre una mica més tots de tots.

Projecte en comú

1 comentari

Filed under Metodologia