Monthly Archives: Novembre 2012

Comunicació a la xarxa

Em sembla que encara no ho hem explicitat en cap altra entrada però, des de fa unes setmanes, el nostre grup s’ha reduït a tres membres. I, un cop superat l’estat de crisi inicial, els companys que ens hem quedat pilotant la nau hem provat de superar aquest imprevist.Team Of 8 Blue People Holding Up Connected Pieces To A Colorful

Tot i que l’asincronia continua sent un dels principals problemes que tenim com a grup, val a dir que en aquesta tercera fase hem millorat considerablement la comunicació i hem estat utilitzant el nostre espai de debat d’una manera molt més eficient que en la primera i segona fase.

Tot i així, el ritme de treball continua sent molt lent. En el cas de la redacció de la Wiki encara ens queda moltíssima feina per fer. No sé si hem fallat a l’hora de repartir la feina, o potser per aquesta idea de vegades obsessiva de donar un ok o un vistiplau definitiu per a cada acció… la qüestió és que un cop més, tornen a anar a contrarrellotge. Tant de bo ens en sortim!

Com a missatge d’ànim, res millor que les sàbies paraules del mestre Steve Jobs: si no estimes el què fas, tard o d’hora acabaràs abandonant:

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació grup

Treball en equip

Quan vam començar la PAC estàvem una mica perduts, havíem de fer la planificació, un blog, un wiki, un grup del zotero per compartir les cerques… Això ens va costar assimilar-ho, semblava molta informació nova i de cop. Primer de tot vam definir cadascun quins són els nostres punts forts i els febles això va ajudar a organitzar la feina.

El treball en equip ha sigut fonamental per realitzar aquesta PAC, però ens ha passat una mica de tot:

– Hem patit una manca de coordinació vinculada a la desaparició d’un membre del grup.

– Els primers dies de la PAC, i en altres ocasions, hem mostrat una certa procrastinació envers algunes activitats que havíem de fer.

– Hem treballat en xarxa i des de la primera activitat teníem marcats uns acords per treballar però hi ha hagut vegades que el mecanisme per donar un simple vistiplau a alguna activitat col·lectiva ha trigat dies i això ha provocat també l’endarreriment del treball.

Tot això sumat ens ha portat a entregar la PAC fora de termini gràcies a la pròrroga que ens ha concedit el tutor.

Ara ens caldrà treballar cada dia una estoneta per tal que aquests contratemps no ens tornin a succeir. Espero que tots nosaltres hàgim après que és molt important respectar els acords, col·laborar amb els companys i comprometre’ns a dur la feina a bon port.

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Informació

En aquesta segona fase del treball hem posat en pràctica l’ús del gestor bibliogràfic Zotero que alguns -el meu cas- vam descobrir per primer cop a través de la primera PAC de l’assignatura. La gran utilitat d’aquesta eina podem comprovar-la ara mateix, compartint les cerques individuals amb la resta de membres del grup i organitzant-les i definint-les en funció de l’objectiu del nostre treball.

Pel què fa a les cerques, aquesta activitat també serveix per prendre consciència del valor de les fonts consultades. La xarxa és molt atractiva però, sovint, un té la sensació de perdre’s amb facilitat. Destriar la informació en funció de la veracitat que garanteixen les fonts, la seguretat dels llocs visitats, el rigor dels portals especialitzats,… fa que ens apropem molt més a la nostra meta reduint el marge d’error.

Ara només ens queda re-interpretar tota aquesta informació; passar-la pel nostre propi sedàs i endreçar-la a través d’una estructura sòlida. Els bastiments són un altre dels reptes del treball: descobrir l’eina Wiki i adquirir-ne habilitats suficients.

I més enllà de l’assignatura, tot aquest procés es converteix en un bon assaig per a les múltiples ocasions en què ens trobarem al davant de projectes com aquest durant la resta dels nostres estudis. Serà aleshores quan comprovarem si de debò vam aprovar o no amb nota.

Diseño-WEb

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació projecte

Propostes de millora

Ens trobem a les acaballes de la segona PAC i arriba el moment de reflexionar sobre els aspectes que hem de millorar en el procés de treball com a grup.

Complir els acords inicials. Hem comprovat com n’és de difícil avançar si una part del grup fa coses per tirar endavant i l’altra part del grup triga molts dies a contestar. Ens proposem mirar els missatges del grup de treball un cop al dia com a mínim i, encara que sigui, contestar en un màxim de 2 dies. Tots vam assumir aquests compromisos als acords inicials. És qüestió de respectar-los d’una forma més seriosa.

Fer la feina abans de finalitzar el termini d’entrega marcat a la planificació. Així no haurem de córrer a última hora ni caldrà demanar una pròrroga al tutor.

− Comunicar i compartir dubtes, problemes i/o dificultats. Quan algun membre del grup tingui un dubte, problema o dificultat, cal que el comparteixi el més aviat possible amb la resta de companys. Així entre tots intentarem buscar una solució. En cas que no els sabem resoldre, ho comunicarem al fòrum general de l’aula o al tutor.

Analitzar bé les propostes i opinions dels companys i aportar-ne de pròpies. De vegades només cal donar el vistiplau a alguna cosa per tal que tiri endavant. Si no ens manifestem, endarrerim la feina dels companys i, per extensió, el treball grupal.

Deixa un comentari

Filed under Correcció i millora

Actitud digital cívica

Un treball digital en grup amb una comunicació asincrònica comporta una sèrie de compromisos dels membres del grup. Cal escoltar els plantejaments dels altres i ens hem de mostrar receptius a l’hora de rebre propostes dels altres companys, també hem de proposar les nostres idees que creiem que aportin coses a la tasca del grup.

La comunicació ha de ser fluïda, respectuosa i cordial i cal tenir presents els compromisos presos en els acords fets entre tots. Per comunicar-nos vam començar utilitzant el correu personal de la UOC, ara utilitzem sobretot l’àrea de debat de l’espai del grup i les persones que coincideixen en el temps un xat extern.

Hem de ser constants, i sóc el primer en reconèixer que no ho he estat el suficient, i a més a més he de lloar les membres del grup que quan han tingut un inconvenient per connectar-se ho han avisat amb prou temps.

Un altre punt a tenir en compte és el de llegir-nos la feina feta per la resta dels companys i si veiem qualsevol cosa que no hi estem d’acord dir-ho i fer la nostra proposta de canvi. Cal que cooperem entre tots per portar la feina a bon port.

Dins l’actitud digital cívica m’agradaria destacar que haurem de citar totes les fonts que trobem a la xarxa i ens facin servei quan fem el projecte perquè si no les citéssim estaríem fent un plagi de l’autor, i ens apoderaríem il·legítimament de les seves paraules.

Deixa un comentari

Filed under Autoavaluació grup

Planificació i gestió del projecte

Després d’aquestes primeres setmanes treballant en la planificació del projecte, entenc perfectament el valor d’aquesta fase. Com aquell qui diu, acabem de penjar una estupenda graella el màxim de completa possible i, minuts més tard, ja em passa pel cap que molt probablement hi haurem d’anar fent actualitzacions sobre la marxa.

planiQuè bonic que és tot sobre el paper, ben compaginat, amb les seves negretes, cursives, marges, colors… I com costa seguir-ho fil per randa! Potser si els membres del grup ens poguéssim tancar en una casa de tipus reality show sense fer res més que dedicar-nos a complir punt per punt el calendari de tasques, la cosa seria diferent. Però som persones amb vida més enllà del terreny acadèmic i la conciliació de vegades és més complicada del què sembla al paper. Des d’aquí, una reverència a les mares pencaires. Elles sí que en saben de conciliacions!

Aprofito aquestes línies per animar els meus companys a continuar amb il·lusió -encara que soni a discurs electoral-. I, sobretot, els vull agrair el seu ajut i la seva comprensió pel què fa a les circumstàncies personals de tots plegats. Noi i noies, l’agulla està prou ben enfilada. Ara toca dur a terme tot allò del què hem deixat constància per escrit. Ja falta menys!!!

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup

Comunicació a la xarxa

Tot i que els primers dies la nostra comunicació va tenir sincronia en el temps (ens vam posar d’acord per a enviar-nos missatges a una mateixa hora), amb el pas dels dies ens hem acostumat a treballar de manera totalment asíncrona.

La comunicació a la xarxa és un repte fàcil de superar si tots els membres del grup respecten la temporalitat de les connexions i de les respostes.

Tenim a la nostra disposició un espai de comunicació en el qual podem organitzar els fitxers que hem de treballar en  carpetes per a cada àmbit del projecte. D’aquesta manera tota la informació pot ser consultada en qualsevol moment.

En quant a la presa de decisions no ha estat gens complicada. Si tots els components fem propostes, les revisem, les compartim i les acceptem, la resolució és àgil i ràpida.

Així doncs, la comunicació en xarxa, donat que deixa registre de tot el que s’ha parlat i treballat,  ha esdevingut una eina de treball molt valuosa.

1 comentari

Filed under Autoavaluació grup